Virtuele server vereisten

De @COM Business Manager kan sinds versie 2.1 worden geïnstalleerd als een virtuele machine. Alle voorafgaande versie kunnen alleen functioneren op special hiervoor ontworpen fysieke apparaten (appliances). Om de @COM Business Manager in een virtuele omgeving te kunnen draaien zijn bepaalde vereisten gesteld welke wij hieronder toelichten.

vmWare ESXivmWare Logo

De @COM Business Manager ondersteund momenteel alleen virtualisatie op basis van de vmWare ESXi server (versie 5.5 of hoger), en wordt geleverd als een "OVF template file" welke u eenvoudige kunt installeren op uw ESXi omgeving. Er zijn geen plannen om andere virtualisatie systemen te ondersteunen zoals Hyper-V, Azure, Google Cloud or Amazon Cloud. Mocht dit essentieel voor u zijn en bent u bereidt om voor de extra ontwikkelingskosten te betalen, dan zij wij mogelijk bereid om dit voor u realiseren. Neemt u dan contact met ons op en licht uw "business case" toe.

Resources

De resource waaraan uw virtuele server (host) minimaal moet voldoen is afhankelijk van vele factoren. Hieronder geven wij de geadviseerde resources voor de verschillende gradaties waarin wij de @COM Business Manager hebben onderverdeeld.

 

Light

(6200VM)

Standard

(6300VM)

Pro

(6400VM)

Ultra

(6500VM)

Extreme

(6600VM)

Aantal poorten
(toestellen + netlijnen)
50 250 500 1000 2000
Gelijktijdige Call Center applicaties 2 8 25 50 50
Systeemvereisten:
Min. Gedeelde vCPU's * 2 2 4 6 8
Min. RAM Geheugen 1GB 2GB 4GB 8GB 8GB
Min. Schijfruimte 48GB 48GB 48GB 96GB 250GB
Min. Netwerkkaarten *** 1 1 1 1 1

Belangrijk
Het werkelijk aantal vereiste resources kan afwijken, bijvoorbeeld; wanneer u gebruik maakt van de Call Center Agent of Wallboard applicaties, want dan heeft de server meer resource nodig dan voorspeld in dit overzicht. Ook bij gebruik van @COM Voice-Recording is het sterk aan te raden om meer CPU kracht en schijfruimte beschikbaar te stellen (afhankelijk van het aantal gelijktijdige opnames). Ga nooit hoger dan het vermelde aantal maximum poorten aangezien de Local Management Tool deze dan niet zal kunnen verwerken.

Installeer geen vmWare tools!
Installeer geen vmWare tools op de host omdat dit de inwendige werking van de @COM Business Manager zal verstoren. De @COM heeft in plaats hiervan "open vmTools" geïnstalleerd en biedt u een console-menu waarmee u onder andere de basis netwerk instellingen kunt verrichten die noodzakelijk zijn om de verdere configuratie via we web-based Local Management Tool voort te zetten.

 

Gedeelde vCPU's
Dit zijn virtuele processoren die de virtuele @COM deelt je met andere virtuele hosts op het systeem. Hierdoor kun je effectief gebruik kunt maken van de beschikbare fysieke CPU kracht van het guest systeem. Telefoniesystemen dienen wel snel toegang dienen te verkrijgen tot die processoren om de "real-time" communicatie niet te vertragen. Daarom is het essentieel dat de virtuele processoren worden toegekend met het label "high priority". Volledig reserveren van processoren is niet nodig, maar is op de grotere systemen wel raadzaam indien een hoge belasting verwacht, maar u kunt dan vaak ook het aantal gedeelde vCPU's te verhogen.

CPU Locking
Zorg ervoor dat "CPU Locking" zich niet kan voordoen op het guest systeem. "CPU Locking" kan zich voordoen wanneer er teveel hosts tegelijk aan de guest vragen om processorkracht. Wanneer je bijvoorbeeld maar 8 fysieke CPU cores hebt in een host, maar hierop 4 hosts hebt draaien die elk 4 virtuele CPU cores hebben, dan kan "CPU Locking" optreden wanneer alle hosts tegelijker tijd de virtuele CPU's aanspreken. Er zijn dan immers niet genoeg fysieke processoren beschikbaar op het guest systeem (4 x 4 = 16 CPU's, maar er zijn er maar 8). Het resultaat is dat de hosts moeten gaan wachten totdat afdoende CPU's weer beschikbaar zijn gekomen, maar wachten is een echte "No-Go" in een systeem dat "real-time" gesprekken moet kunnen verwerken.

De kans op "CPU locking" zal toenemen wanneer bepaalde hosts CPU's gereserveerd hebben, omdat er dan eenvoudige weg minder CPU's beschikbaar zijn voor de overige hosts.

De beste aanpak is om altijd zorgvuldig te zijn met het toekennen van virtueel CPU's aan de hosts, en om met bijvoorbeeld de vSphere client software deze hosts te monitoren middels de rapporten die de CPU "READY" en "CO-STOP" waarden tonen.

RAM Geheugen
Meestal is het niet nodig om de hoeveelheid toegekend RAM geheugen te verhogen. Maar indien je gebruik maakt van veel HTTP(s) verbindingen dan kan dit wel nodig zijn omdat deze redelijk wat geheugen verbruiken. Een voorbeeld waarin zich dit voordoet is wanneer men meer dan 20 gebruikers hebt die gelijktijd werken met applicaties zoals de @COM Call Center Agent, het @COM Call Center Wall board of de @COM Call Center Supervisor. Deze applicaties werken namelijk zeer regelmatig hun beeldscherminformatie bij waardoor deze een flinke impact hebben op het systeem. Het systeem is overigens wel beschermd tegen overbelasting en zal gebruikers notificeren wanneer dit dreigt te gebeuren.

Schijfruimte
Wanneer men gebruik wil maken van @COM Voice Recording zal het meestal nodig zijn om extra schijfruimte toe te kennen aan het systeem. In uitzonderlijke gevallen kan dit ook nodig zijn om bij verstoringen de juiste informatie te kunnen verzamelen in logbestanden.

Netwerkkaarten
Minimaal één fysieke netwerkkaart (interface) is vereist, maar onze voorkeur gaat uit naar twee. Één voor publieke verbindingen zoals de SIP trunk en Internet toegang, en een andere voor de lokale verbindingen met toestellen en computers.

In aanvulling hierop reden wij sterk aan om gebruik te maken van VLAN technieken om VoIP verkeer en Data verkeer van elkaar te scheiden. Dit is voornamelijk van belang omdat de @COM zijn eigen dynamische DHCP server gebruikt om de toestellen te voorzien van netwerkinstellingen en informatie over waar deze de configuratie kan ophalen. Daarnaast maakt dit het ook eenvoudiger om een betere Quality of Service en beveiligingsgraad te behalen.

 

NB:
Als u niet zeker weet of u aan deze vereisten kunt voldoen, neem dan contact op met uw @COM partner.