@COM Macro-Engine (Full Edition)

system-customization-macro-engine.jpgDe @COM Macro Engine Full Edition is gratis software maar vereist de @COM CTI Server en maatwerk om te kunnen functioneren. Alle gespreksgegevens die bekend zijn bij de @COM CTI Server kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld; een bel-notitie aan te maken, een klantdossier op te vragen of een specifieke vragenlijst te tonen. In tegenstelling tot de "Light version" kun u met de "Full version" ook koppelingen maken uw databases en API's van uw software-pakketten. Tevens biedt de "Full Version" ook de mogelijkheid om koppeling te maken met Outlook, Word, Excel en vele ander veel gebruikte applicaties omdat het een stuk maatwerk software is dat middels standaard programmeercode voor u wordt gerealiseerd.

De @COM Macro-Engine Full Edition bestaat uit een client- en/of server-component;

Client Component

Dit onderdeel is in de basis de @COM CTI Client welke vervolgens geheel naar uw wens zal worden aangepast. U kunt daardoor dus vrijwel elke wens, die client-side opgelost dient te worden, realiseren. 

De @COM Macro Engine Light-version automatiseert handelingen door middel van zogenaamde macro's. Deze macro's kunnen Windows vensters en applicaties opzoeken en openen, toets-aanslagen automatiseren, muis-bewegingen uitvoeren en nog veel meer. De @COM Macro Engine Full-version biedt aanvullend de mogelijkheid client-side API van applicaties aan te spreken, ODBC koppelingen te benutten, Excel/Word documenten te lezen en nog veel meer. Hierdoor zijn de mogelijkheden zeer divers en kan er voor elke situatie een oplossing worden bedacht.

Server Component

Dit onderdeel is in de basis de @COM CTI Server welke vervolgens geheel naar uw wens zal worden aangepast. Dit mag u zelf doen, want de @COM CTI Server is Open-Source, maar meestal zal uw reseller hierbij ondersteunen. In tegenstelling tot het client-component kan deze oplossing zogenaamde server-side koppeling maken met uw overige software pakketten indien deze hier mogelijkheden voor bieden. Een server-side koppeling heeft vaak de voorkeur omdat hierdoor in sommige gevallen de noodzaak voor het installeren van client-software overbodig maakt.

Vraag uw reseller voor meer informatie.