Telefoniste applicaties

applications-attendants.jpgTelefonistes zijn een key-factor in de communicatie met uw relaties. Relaties welke u bellen willen graag snel en doeltreffend worden voorzien van de juiste informatie, de telefonist(e) verzorgt deze taak. Is de persoon die de beller wenst te spreken op het kantoor, telefonisch in gesprek, in vergadering of op vakantie? En als de persoon er niet is wanneer is deze dan weer beschikbaar of hoe is deze op andere manieren te bereiken? Dit zijn allemaal vragen waar uw telefonist(e) antwoord op dient te kunnen geven, het juiste gereedschap is wat uw telefonist(e) nodig heeft om antwoord op deze vragen te geven. 

In de kleinere organisaties is dan meestal een uitgebreid toestel met een bezetlampenveld en een PC afdoende maar in grotere organisaties is beter gereedschap vereist. Dat gereedschap dat heeft de @COM!

De @COM Business Manager biedt u een aantal oplossingen waarmee uw telefonistes, maar ook secretaresses, een verbeterd inzicht kunnen geven in de status van de medewerkers binnen de organisatie. Deze informatie is essentieel om uw relatie correct te kunnen informeren en noemen wij "presence informatie".

Naar mate de intensiteit van het aantal oproepen per uur toeneemt wordt het voor de telefonist(e) steeds belangrijker om ook snel en effectief gesprekken af te handelen. Want het wisselen tussen applicaties op de PC en dan weer het toestel kost tijd en veelal moet informatie die al voorhanden is op het ene scherm worden gekopieerd naar andere schermen. Hierdoor gaat kostbare tijd en waardevolle informatie verloren.

De @COM Business Manager biedt twee verschillende oplossingen;