@COM Mail Call

applications-users-cti-client.pngDe @COM Mail Call is een onderdeel van de @COM CTI Client waarmee u via een sneltoets een terugbelnotitie kunt opstellen. Deze terugbelnotitie wordt aan de hand van de eenvoudig mail template aangemaakt als e-mail bericht in uw standaard e-mail applicatie. Het mail bericht zal automatisch gevuld worden met de gespreksgegevens van de oproep inclusief de datum en tijd. In principe kunnen via het mail-template alle variabelen in het e-mail bericht worden geplaatst welke zijn doorgegeven aan de @COM CTI Server.

NB:
De @COM Mail Call applicatie vereist de installatie van de @COM CTI Server en een licentie per gebruiker om te kunnen functioneren. Deze @COM CTI Server kan eenvoudig worden geïnstalleerd op elk Windows gebaseerd systeem of zelf op een aparte web-server die u al heeft binnen uw organisatie. De @COM CTI Server wordt los verkocht en is teven s ge-licenseerd via het @COM Business Manager's licentie systeem.