Support Levels

phones-support-levels.jpgOp de @COM Business Manager kunnen SIP gebaseerde toestellen worden aangesloten zolang deze maar op de juiste manier worden geconfigureerd. Toch kan het voorkomen dat een bepaalde functionaliteit op het ene toestel wel werkt en op het ander type toestel niet, daarom worden bepaalde type toestellen die regelmatig worden aangesloten op @COM Business Managers door ons voorzien van een grondig geteste configuratie en eventueel ook geïntegreerd in het provisioning systeem van de @COM Business Manager. 

Afhankelijk van de mate waarin wij ondersteuning voor een bepaald type toestel hebben geschreven worden deze toestellen door ons in drie categorieën ingedeeld, deze categorieën noemen wij de "Support-Levels":

 
Basic Support

Basic support geldt voor alle SIP toestellen die niet in de andere support-levels vallen. Deze toestellen worden door uzelf, of met onze hulp, zo goed mogelijk geconfigureerd maar wij voeren geen uitvoerige tests uit en leveren ook geen gedocumenteerde instellingen en gebruikershandleidingen. Voor deze toestellen kan dan ook geen Service Level Agreement (SLA) worden afgesloten. In speciale gevallen kan het voorkomen dat zelfs Basic-Support niet kan worden afgegeven, klik hier voor een overzicht. Wel ondersteunen wij de volgende functionaliteiten in combinatie met de @COM Business Manager:

 • Bellen en gebeld worden
 • Nummerweergave (indien het toestel dit ondersteund)
 • DMTF ondersteuning
 • Doorverbinden

 
Doorverbinden middels de zogenaamde "Call-Deflect" functie wordt niet ondersteund door de @COM Business Manager.
Dus bijvoorbeeld een rinkelde inkomende oproep doorverwijzen naar een ander toestel wordt niet ondersteund.
Echter ook het omschakelen van aangekondigd doorverbinden naar onaangekondigd doorverbinden terwijl de bestemming al rinkelt kan op bepaalde toestel technisch worden gerealiseerd via de "Call Deflect" functie, en kan dus tot problemen leiden.
  
Toestellen in dit support-level worden NIET vermeld op onze website, dit geldt WEL voor de overige support-levels.

 
Partial Support

Partial support betekent dat wij dit type SIP toestel hebben getest en wij gedocumenteerde instellingen en gebruikershandleidingen hiervoor kunnen leveren. Het toestel kan echter niet door de @COM Business Manager automatisch worden geprovisioned waardoor alle instellingen op het toestel handmatig (of via een extern provisioning systeem) dienen te worden geprogrammeerd .
De volgende functionaliteiten worden minimaal in combinatie met de @COM Business Manager ondersteund:

 • Bellen en gebeld worden
 • Nummerweergave (Indien het toestel dit ondersteund)
 • DTMF ondersteuning
 • Doorverbinden
 • Wachtstand
 • Servicecodes uitvoeren (doorschakelen, niet storen, nachtstand, etc...)
 • Codecs G.711 en G.729a

 
Full Support

Full support betekent dat we het toestel volledig ondersteunen inclusief provisioning en documentatie. We hebben dan ook alle functies die het toestel biedt getest in combinatie met de @COM Business Manager en in een datasheet vastgelegd welke specifieke functionaliteit allemaal werkzaam zijn. 

NB: "Provisioning" betekent dat alle instellingen van het toestel, zelfs de toetsprogrammering, automatisch door de @COM naar het toestel wordt gestuurd. Dit zorgt ervoor dat het plaatsen van nieuwe toestellen snel en eenvoudig kan worden gerealiseerd.